Dokument

Här publiceras dokument, artiklar, mötesanteckningar m.m. av intresse för Kunis. Ta del av dem genom att klicka på länken så kommer du dit du vill.

2014 Ansökan till Allmänna arvsfonden, Kunskapsutveckling i Samverkan

 

2014-08-28 Redovisning till Avsfonden, år 1.

 

2015 Ansökan till Arvsfonden, år 2.

 

2016-08-24 Redovisning till Arvsfonden, år 2.

 

2016-08-24 Ansökan om fortsättningsstöd, år 3.

 

 

Följ länk för att komma till broschyr

 

LÄNKAR

 

KUNiS Facebooksida

https://www.facebook.com/KUNiS-Kunskapsutveckling-i-samverkan-754271451390143/.

 

 

Framtidsverkstad 2015

http://kunis.se/h%C3%A4nder%20i%20projektet/framtidsverkstad.html

 

 

Artikel

 

Vi lär av varandra

frilansjournalist Hans Karlsson

http://kunis.se/onewebmedia/Vi%20l%C3%A4r%20av%20varandra.pdf

 

Föreläsningar och seminarier mm på video

 

Medborgarnas engagemang - och konsekvenser för socialt arbete

Lars Svedbereg, ErstaSköndal högskola.

https://youtu.be/RoQ2D_4Y7DE

 

Civilsamhället och samhällskontraktet. Historiska och jämförande perspektiv

Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola.

https://youtu.be/nD_MrJqeazQ

 

Uppföljning av KUNiS: Seminarium 30/11 2016

Filmat och sammanställt av Öppna Kanalen och Karriärkraft Film & Meida

https://youtu.be/Yv7yg0KqW4s

 

 

GEMENSAMMA KONFERENSER I BILD OCH TEXT

 

 

Framtidsverkstad 2015

Bildspel

där 47 personer deltog med sina åsikter och idéer om hur social ekonomi och socionomutbildningen kan skapa kunskap tillsammans. Du kan även ta del av Framtidsverkstaden i text för att få mer information.

 

2015, 27 maj, träffades vi under en halvdag och gjorde en uppföljning av Framtidsverkstaden för att se vad som hänt och hur vi ska arbeta vidare.

 

Open space 2016

Heldagen den 3 maj - Rubriker och gruppernas diskussioneri sammandrag

 

Uppföljning den 12 maj

Tre huvudtemana: Tänka nytt kring lärande - kreativa metoder - Dialogkafé

 

 

Uppsatser relaterade till KUNiS

2014 Projekt Fontänhögskolan - en utvärderings av ett treårigt samverkansprojekt mellan Sveriges Fontänhus och Göteborgsoch Lunds Universitet, Ersta Sköndal och Malmö Högskolor,

Lotta Bergström, projektledare. Lärarna fick Fakultetens peagogiska pris både i Göteborg och på Sköndals Högskola för sitt deltagande i projektet.

C-uppsatser

 

Mycket snack och lite verkstad, 2015. Maria Lindefur och Theres Boquist, Högskolan Väst.

Författarna skriver om delaktighet och inflytande. De deltog i KUNiS Framtidsverkstad som hölls i mars 2015

 

”DET GICK UPP FÖR MIG ATT DET ÄR SAMHÄLLSSYSTEMET DET ÄR FEL PÅ, DET ÄR INTE NÅGON ENSKILD HANDLÄGGARE SOM ÄR ETT AS” - En kvalitativ studie om brukarmedverkan inom socionomutbildningen vid Göteborgs Universitet

Vt 2018, Kajsa Pettersson och Lotta Tillberg

 

B-uppsatser i KUNiS; Institutionen för socialt arbete

 

Interaktionens möjligheter

– en kvalitativ studie om hur interaktion kan förändra individers inställnin,

Ht 2015. Josefin Karlsson, Ann-Sofie Greneheim

 

Kunskapsutbyte en fråga om tid och relationer - en kvalitativ studie om hur ett kunskapsutbyte sker mellan studenter och sociala organisationers deltagare.

Vt 2016. Alexandra Sundell, Valentina Papic

 

Tyst kunskap - En kvalitativ studie om hur tyst kunskap uppfattas av personal i

sociala verksamheter

Ht 2016. Jessica Johansson

 

"Det finns ett mervärde att folk som jag finns med" - En kvalitativ studie om brukarmedverkan vid socionomutbildningen, vt 2017. Emma Jerkfelt, Grethe Jakubowski

 

"Arbetsplatserna vill ju ha perfekta människor" - En kvalitativ studie om anställda som arbetar med

arbetsrehabiliterings uppfattning om stigmatisering kring de grupper de behandlar

Ht 2017. Cecilia Göth, Julia Gustavsson

 

Samverkans mångsidighet - En kvalitativ studie om idéburna organisationers syn på samverkan

Vt 2018. Olivia Axelsson, Marie Zelander

 

”VI ÄR I MÅNGA FALL SKILLNADEN MELLAN LIV OCH DÖD” - En studie om idéburna organisationers arbete för personer med psykisk ohälsa

Vt 201. Jessica Bentsen

2015-10-12 Utbildning i mentorskap, Föreläsningsbilder om Sociala arbetsintegrerande företag, föredragningsbilder om mentorskap och deltagarnas egen checklista för ett gott mentorskap.

 

 

UPPDRAGSUTBILDNING FÖR CIVILSAMHÄLLETS ORGANISATIONER UNDER BEARBETNING

 

SE FÖRSLAG

Samverkansgruppens mötesanteckningar