Händer i projektet

Följ oss på KUNiS Facebooksida. Gå gärna in och gilla den!

https://www.facebook.com/KUNiS-Kunskapsutveckling-i-samverkan-754271451390143/.

Socialt arbete på samhällsnivå, ht 2018

Även om KUNiS upphör försöker vi få en fortsättning på samarbetet. Du kan därför som vanligt söka dig till den. Följ länken för att se inbjudan till hösttillfället, som tar sin början den 30 augusti och håller på tre veckor framåt.

Från Fontänhuset Göteborg har två personer anmält sig och från Gyllenkroken finns intresse. Häng på du också!

Kalendarium 2018

31 juliupphör KUNiS och slutredovisning lämnas in. Tack alla som medverkat!

 

Nu jobbar vi med att hitta formerna för fortsatt samverkan utifrån de kunskaper, erfarenheter och praktiska moment vi genomfört i KUNiS.

 

Se under menyraden Dokument för att få en uppfattning om allt det som skett i KUNiS genom åren sedan oktober 2014!

 

 

info.kunis@gmail.com