Händer i projektet

Följ oss på KUNiS Facebooksida. Gå gärna in och gilla den!

https://www.facebook.com/KUNiS-Kunskapsutveckling-i-samverkan-754271451390143/.

Seminarier och sammankomster i KUNiS – GOT United

Dialogkafé den 9 april.

Ett 30-tal personer från olika verksamheter samlades på GFC/Mötesplatsen för att diskutera vad i KUNiS man tyckt varit bra och hur man skulle tänker att GOT United/Forum för samverkan skulle kunna bygga vidare på det samarbete som varit i en framtid. Detta gjordes i form av ett Dialogkafé där man byter grupp efter en tids diskussion och där man samtidigt fikar vid borden.

Vill du ta del av de förslag som kom ut av mötet så följ länken för att komma till en summering. Du kan också se en kort filmsnutt som visar gruppernas redovisningar.

https://youtu.be/UjyzEg1JdWo

Lunchmöte 14 juni.

För att konkretisera en del av de förslag som lades fram den 9 april har vi ett uppföljningsmöte över en förlängd lunch den 14 juni. Anmäl dig gärna till den, kostnadsfritt.

Social Work, Education and Social Development, Världskonferens i Dublin 4-7 juli

Till denna konferens har vi fått pengar från Centralförbundet för socialt arbete. Två lärare och två KUNiS-representanter kommer att åka dit och presentera de metoder som utvecklats i kursen Socialt arbete på samhällsnivå för deltagare från hela världen. Ska bli riktigt spännande. Vill du se programmet för konferensen så gå in på https://www.swsd2018.org/

Socialt arbete på samhällsnivå

Även om KUNiS upphör försöker vi få en fortsättning på samarbetet. Du kan därför som vanligt söka dig till den. Följ länken för att se inbjudan till hösttillfället, som tar sin början den 28 augusti och håller på tre veckor framåt.

Brukar- och intresseföreningsdagen 5 maj

Återigen har vi, för fjärde gången, genomfört Brukar – och intresseföreningsdagen, denna gång med 26 föreningar närvarande. Det blev som vanligt uppskattat och den största kritiken var som vanligt att det var för lång dag och lite tid. Själva mötet mellan organisationerna och studenterna var dock uppskattat från båda håll.

Deta samarbete kommer att fortsätta efter att KUNiS tagit slut.

Högnivåsamtal i GOT UNITED

Den 29 maj deltog ca 75 personer från många idéburna organisatione i en debatt med politiker från de olika partierna i Göteborg. Debatten handlade om beslutet angående bidragsregler, som fattats i kómmunstyrelsen utan att det varit ute på remiss. Kritiken var stark och dagen slutade med att förslaget skulle tas upp igen oc hgå ut på remiss till organisationerna innan nytt beslut fattas i frågan.

Kalendarium 2018

Nu jobbar vi med att föra över kunskaper och erfarenheter från KUNiS till GOT United/Forum för samverkan.

 

14 juni 12.00 - 14.30 Lunchmöte på Mötesplatetsen. Viföljer upp seminariet den 9 april.

 

3-7 juli Världskonferense i Dublin, Social Work , Education and Social Development.

 

31 juli KUNiS upphör och slutredovisning lämnas in. Tack alla som medvrekat!

 

 

INBJUDAN TILL LUNCHMÖTE 14 JUNI

Följ länken.

Broschyr om KUNiS, från konferensen 25/10/2017

Följ länken och ta del av den broschyren

Idéburna organisationer möter politikerna i diskussion om de nya reglerna för bidrag, som beslutats i kommunstyrelsen. Dagen slutar med återremiss.

info.kunis@gmail.com