Kunis

VISION

 

I mötet formas människan och människan formar mötet.

Tillsammans skapar vi kunskap och lärande.

Citat:

 

”Kopplingen mellan universitetet och utbildningen och arbetslivet, dvs. socialtjänsten, skulle vi kunna göra mycket, mycket bättre, så att det inte blir för akademiserat då man läser och sen ut i den brutala verkligheten”

 

Och det är just kopplingen mellan utbildningen och yrkeslivet projektet Kunskapsutveckling i Samverkan, KUNiS, vill vara med och göra bättre!

Agneta Jöhnk

SKL, chef på avdelningen

för arbetsgivarpolitik.

 

Filmen om KUNiS

 

Lägg fem minuter på att titta på vår film, som handlar om vad projekt KUNiS är.

Hör samtidigt vad Leif, Mimi, Ulf, Judith, Robert, Karin och Björn, som har varit med i liknande samarbete tidigare, har att säga om vad det gett dem.

 

Vilka är vi?

 

  • Organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborgsregionen, som jobbar tillsammans med människor med erfarenheter av att leva i socialt svåra situationer.

 

  • Studenter och lärare på Institutionen för socialt arbete i Göteborg.

 

Vad vill vi?

 

Genom samarbetet i KUNiS vill vi utmana och komplettera den akademiska kunskapssynen

genom att:

 

• öka deltagarnas medverkan i socionomutbildningen.

 

• ta vara på varandras olika kompetenser.

 

• koppla ihop teori med praktik och därigenom:

• öka människors delaktighet och medinflytande.

 

• bättre förbereda studenterna för deras kommande yrkesliv.

 

KUNiS

finansieras av: Arvsfonden

www.arvsfonden.se

Följ KUNiS på Facebook

Klicka här