Samarbetspartners

 

Samarbetspartners

Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum

för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlems-organisationerna

och enskilda frivilliga. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivillig-

organisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan

kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Fontänhuset Göteborg

”Finns det en struktur så behöver man inte gå runt och vara orolig.

Man kan luta sig mot den”

 

Fontänhusen har en unik modell inom psykiatrisk rehabilitering och är

en öppen dörr till en meningsfullare värld för människor som lever

med psykisk ohälsa. Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete,

delaktighet och social gemenskap.

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.

37 000 studenter och nästan 6 000 medarbetare gör universitetet

till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

GF Sak är en stödorganisation för 6 sociala arbetskooperativ

och ett handledar-kooperativ som ägs av våra medlemskooperativ.

Vägen Ut!

-kooperativen har 11 sociala företag.

Vi skapar arbete åt människor som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Karriär-Kraft Film & Media

är ett socialt företag som vägleder människor att utvecklas

och växa utifrån sina egna förutsättningar inom film och media.

När KUNiS nu är inne på tredje året har många fler organisationer gått med i samarbetet på olika sätt. Finns det ett intresse så är det bara att ta kontakt!