Vem kan delta

Vem kan delta?

 

Du som arbetar i en organisation inom den sociala ekonomin i Göteborgsregionen och har egen erfarenhet av psykiska och/eller sociala svårigheter.

Du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och bli en kunskapsresurs för socionomstudenter och utbildning, samtidigt som du får en chans att se vad det kan innebära att studera på högskola och lära dig mer för egen del.

Du som är anställd i en organisation inom den sociala ekonomin i Göteborgsregionen, som verkar för och tillsammans med människor med egen erfarenhet av psykiska eller sociala svårigheter.

Du får en möjlighet att lära ut de metoder som din organisation erbjuder sina deltagare och får användbar kunskap tillbaka, en möjlighet att öka din kompetens genom att delta i teoretisk undervisning.

 

Du som är student på socionomutbildningen på Göteborgs Universitet får möjlighet att komplettera dina teoretiska kunskaper genom att möta de människor du kommer att stöta på i ditt kommande yrkesliv och ta del av deras åsikter.

Genom att besöka organisationerna får du lära dig om arbetsmetoder för rehabilitering och återhämtning som tillämpas inom den sociala ekonomin. Samtidigt får du en möjlighet att dela med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter av vad socialt arbete kan innebära.

 

Du som undervisar på socionomutbildningen på Göteborgs universitet får instrument för att koppla ihop teori med praktik och självupplevd erfarenhet på ett sätt som man länge sökt former för inom undervisningen.

Vi ordnar gemensamma konferenser och seminarier, medverkar i eller följer olika kurser på socionomutbildningen, möts i Framtidsverkstäder/ Open space-fora eller liknande och bygger nätverk där kunskap om varandra kan skapas och utvecklas. Följ händelseutvecklingen under menyraden "Händer i projektet"

 

Du som vill vara med är välkommen att kontakta KUNiS direkt på info.kunis@gmail.com.